امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به نشانه های سوختن هارد و خرابی هارد دیسک کامپیوتر