امتیاز 5.0 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به استفاده همزمان از چند اکانت اینستاگرام در یک گوشی