امتیاز 4.4 از 5 | از بین 19 امتیاز دهنده به اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز و تغییر زبان ویندوز


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵