امتیاز 5.0 از 5 | از بین 3 امتیاز دهنده به اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز و تغییر زبان ویندوز


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵ -- تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷