امتیاز 4.0 از 5 | از بین 7 امتیاز دهنده به راهنمای استفاده از تیم ویور و کنترل از راه دور کامپیوتر