امتیاز 5.0 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به کنترل موبایل دیگران با کامپیوتر و رفع مشکلات موبایل از راه دور