امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به کنترل موبایل دیگران با کامپیوتر و رفع مشکلات موبایل از راه دور