امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به نحوه اضافه کردن کیبورد فارسی و انگلیسی به اندروید


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵