امتیاز 5.0 از 5 | از بین 1 امتیاز دهنده به رفع مشکل هنگ کردن تلگرام و کرش دیتا در تلگرام


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵