امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به رفع مشکل قطع شدن صدا در ویندوز ( ویندوز7 , 8.1 , 10 )


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵