امتیاز 5.0 از 5 | از بین 6 امتیاز دهنده به فعال سازی و لغو رومینگ همراه اول


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵