امتیاز 4.7 از 5 | از بین 183 امتیاز دهنده به ویز فارسی با اضافه کردن سخنگوی فارسی waze


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵