امتیاز 5.0 از 5 | از بین 20 امتیاز دهنده به علت وصل نشدن کامپیوتر به اینترنت در ویندوز 7


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵