امتیاز 5.0 از 5 | از بین 101 امتیاز دهنده به روشن شدن صفحه آیفون با تکان دادن - قابلیت raise to wake


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵