امتیاز 4.0 از 5 | از بین 4 امتیاز دهنده به باز کردن قفل آیفون با چهره یا Face id در آیفون X


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵