پیگیری وضعیت نظام وظیفه و ورود به سامانه سخا در این مقاله می خواهیم چگونگی پیگیری درخواست اعزام به سربازی و استعلام وضعیت نظام وظیفه به وسیله کد سخا را بررسی کنیم. همچنین چگونگی درخواست تمدید یا تعجیل اعزام را شرح خواهیم داد.

رایانه کمک انلاین هیواتک متخصص در رفع مشکلات رایانه ای , مشکلات اینترنت , مشکلات گوشی موبایل و تلفن همراه

Top
گزارش عدم برقراری تماس