امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به علائم خرابی پاور کامپیوتر و تست سالم بودن پاور


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵