امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به حذف پیام ارسالی در تلگرام و حذف استیکر در بروز رسانی تلگرام


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵ -- تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷