رفع مشکل قطع شدن صدا در ویندوز ( ویندوز7 , 8.1 , 10 )