غیر فعال کردن و جلوگیری از اجرای popup در فایرفاکس