امتیاز 5.0 از 5 | از بین 7 امتیاز دهنده به Restriction در ایفون چیست ؟


Top
گزارش عدم برقراری تماس

هیواتک | تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵